UNGDOMSLEDER / TROSOPPLÆRER I TVEIT MENIGHET, 100% (vikariat)


Har du lyst til å jobbe med barn og ungdom i Tveit menighet?

Vi har ledig 100% stilling (vikariat) som ungdomsleder/trosopplærer. Stillingen kan deles!

       Arbeidsområder:

  • Lede arbeidet med trosopplæring 0-18 år.
  • Rekruttere og administrere frivillige medarbeidere.
  • Konfirmantundervisning
  • Lede og engasjere ungdom i Ungdomskirken Tveit (UT)

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i kirke eller kristne organisasjoner.
  • Relevant utdanning, det er ønskelig med pedagogisk erfaring/utdanning.
  • Initiativ, kreativitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team.
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

Søker må kunne identifisere seg med menighetens motto;

Se, Inkludere og Engasjere

Kvelds og helgearbeid må påregnes.

Søknadsfrist: 15.august

Tiltredelse i stilling i august og med tilsetting frem til sommeren 2023

 

For nærmere informasjon kontaktes daglig leder Ellen Najmy Mørch 90132997 

Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

 

Tilbake

Del