SØM KIRKE - UNGDOMSARBEIDER, INNTIL 60%


Vi har nå ledig stillingsressurs som ungdomsarbeider i inntil 60 % i Randesund menighet, gjerne delt i to stillinger.

Randesund menighet ligger sentralt i Kristiansand øst og representerer en bydel i sterk vekst. Det bor mer enn 13 000 mennesker i bydelen og og ca. 8100 er medlemmer av DnK. Det er to kirker som tilhører menigheten; Randesund kirke fra 1864 og Søm kirke fra 2004. Staben består av to prester, to kantorer, to kirketjenere, to trosopplærere, to ungdomsarbeidere, kateket, diakon og daglig leder.  Det drives et stort og variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke-menighet i vekst. Se www.randesund.no for mer informasjon.  

Vil du være med og videreutvikle et allerede godt etablert ungdomsarbeid i Randesund menighet/Søm kirke?  Vi har ledig 60% stilling i menighetens ungdomsarbeid, og stillingen kan gjerne deles på to personer i ulike prosentstillinger.

 

Vi trenger deg som kan:

 • Bidra til trygge og spennende møteplasser for ungdom, bl.a. 3 lørdager i måneden på ungdomsgruppa Enter.
 • Være en god samtalepartner for ungdommer i viktige faser av livet
 • Administrere ungdomsarbeidet i menigheten
 • Være en pådriver i utvikling av morgendagens ungdomsarbeid i menigheten
 • Delta noe i konfirmantarbeidet

Du må gjerne ha:

 • Erfaring fra musikalsk arbeid i menighet
 • Erfaring med lydteknikk
 • Interesse for sosiale medier og kunne synliggjøre ungdomsarbeidet på nett og sosiale medier
 • Erfaring med formidling til unge

Du må

 • Være glad i ungdom,
 • Like å bygge relasjoner og nettverk
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet i arbeidet
 • Kjennskap og engasjement i kirkelig ungdomsarbeid

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KA’s avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det må påregnes arbeid på kveld og i helger.

For nærmere opplysninger, kontakt sokneprest Rolf Erik Hanisch, tlf 404 01 531

Søknadsfrist: 20. juni 2021. Stillingen er ledig fra 1.august 2021.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av attester og vitnemål sendes til: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Tilbake