VOIE MENIGHET, DIAKON 50% OG TROSOPPLÆRER 50%


Voie menighet er en aktiv menighet i en bydel med 6500 innbyggere.  Vår visjon er «Voie menighet – din kirke for livet». Menigheten satser på barn, unge og familier!

Staben består av daglig leder, sokneprest, 2 trosopplærere, diakon, kantor, ungdomsarbeider og kirketjener.

Vi har nå ledig stillinger som diakon og trosopplærer.

Det kan være aktuelt å kombinere disse stillingene i en 100% stilling som diakon med oppgaver innen trosopplæring for aldersgruppen 0-12 år, men stillingene kan også søkes hver for seg!

 

DIAKON 50 % STILLING

Voie menighet ønsker å være en diakonal menighet for hele bydelen og som favner hele livet. Menigheten har store sosiale ulikheter og vi har fokus på barnefattigdom.

Voie menighet er en åpen og inkluderende folkekirke.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig pådriver for menighetens diakonale arbeid
 • Tilrettelegge for at barn, unge og familier skal finne sin plass i menigheten
 • Jobbe aktivt med det eksisterende barne- og ungdomsarbeidet
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere.
 • Kontakt med institusjoner i menigheten
 • Delta i forberedelse og gjennomføring av gudstjenester med diakonalt preg.

Kvalifikasjoner; vi ønsker en person som:

 • Har diakonkompetanse i tråd med tjenesteordningen for diakoner
 • Kan tenke utradisjonelt for å nå ulike grupper.
 • Er fleksibel, målrettet, kreativ og positiv
 • Har gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid
 • Er utadvendt og kontaktskapende
 • Har evne til å veilede og å følge opp frivillige medarbeidere
 • Relevant utdanning og gjerne erfaring fra diakoniarbeid
 • Har gode datakunnskaper og gode administrative evner

TROSOPPLÆRER, 50 % STILLING

Trosopplæringsarbeidet i Voie menighet har mange aktiviteter.

Vi har god oppslutning om de ulike trosopplæringstiltakene.

Det er godt samarbeid mellom kirken, barnehagene og skolene.

Jule- og påskevandringer og skolesamlinger for de laveste trinnene utføres sammen med øvrig stab.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere.
 • Være aktiv pådriver i menighetens trosopplæringsarbeid
 • I hovedsak arbeide med barn i aldersgruppen 0 – 12 år og deres familier.
 • Delta i forberedelse og gjennomføring av familiegudstjenester som tilrettelegges for barn og unge
 • Gjennomføre godkjent trosopplæringsplan
 • Samarbeide med barnehager

Kvalifikasjoner; vi ønsker en person som:

 • Har relevant utdannelse og erfaring med undervisning av barn og unge
 • Har erfaring med arbeid med frivillige og oppfølging videre.
 • Har gode formidlingsevner og samarbeidsevner
 • Er fleksibel, målrettet, initiativrik og kontaktskapende
 • Har gode datakunnskaper og gode administrative evner
 • Har gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid

Arbeidsforhold

For begge stillingene gjelder:

 • Daglig leder er nærmeste overordnede
 • Ukentlige stabsmøter
 • Eget kontor i Voie kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt

For nærmere informasjon: Daglig leder Leif Kåre Mangen, tlf: 38196820/90063025.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Lønn etter KAs avtaleverk. Tiltredelsestidspunkt etter avtale.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Søknadsfrist: 2. juni 2022.

 

Tilbake

Del