Diakoni


Trenger du noen å prate med? Eller er du selv en god lytter?
Les mer om hvordan du kan engasjere deg i, eller få hjelp, fra kirkens omsorgsarbeid.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, hvordan vi viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. 

Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke. I Kristiansand har vi åtte diakoner som sammen med frivillige, diakoniutvalg og menighetsråd jobber for å nå vår visjon: “Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste”
(fra Plan for diakoni).

Diakoni i Kristiansand er delt inn i ulike tilbud. I tillegg kan du kontakte hver enkelt menighet om du ønsker noen å prate med, eller om du selv ønsker å være med i omsorgsarbeid. 

Les mer om tilbudene:

Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap.