Diakoni


Trenger du noen å prate med? Eller er du selv en god lytter?
Ta kontakt med kirka nær deg hvis du trenger noen å snakke med, eller hvis du ønsker å engasjere deg i diakonalt arbeid.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og er hvordan vi viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. 

Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke. I Kristiansand er det 9 diakoner som sammen med frivillige, diakoniutvalg og menighetsråd jobber for å nå vår visjon: “Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste” (fra Plan for diakoni for Den norske kirke). I planen beskrives kirkens diakoni gjennom 4 ytringsformer:

  • inkluderende fellesskap
  • nestekjærlighet
  • kamp for rettferdighet
  • vern om skaperverket