En kirke for alle


Samlinger for alle, men særlig for mennesker med særskilte behov. Det er 4 - 5 samlinger i semesteret og varierer mellom å være i forskjellige kirker i Kristiansand.   

 

Samlingene er åpne for alle, men er tilrettelagt for mennesker med særskilte behov. 
Vanligvis er det først gudstjeneste, deretter har vi mat og annet program.  

Pris kr. 50 pr. person.  

Program høsten 2020 (kommer)

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med: 
Liv Krohn Haraldsen i Oddernes menighet - tlf 918 44 364. 
Tone Benestad, Lund menighet - tlf 480 99 535 

Tilbake