Åpen dåpsdag - drop-in-dåp


Er du en av dem som gjerne skulle blitt døpt eller har ønsket at barna dine skulle døpes, men så ble det ikke sånn? Nå er muligheten her, udøpte i alle aldre kan komme å bli døpt i flere av våre menigheter lørdag 11. feb. og lørdag 11. mars.

Les mer

 

Menigheten

Åpen dåpsdag - drop-in-dåp


Er du en av dem som gjerne skulle blitt døpt eller har ønsket at barna dine skulle døpes, men så ble det ikke sånn? Nå er muligheten her, udøpte i alle aldre kan komme å bli døpt i flere av våre menigheter lørdag 11. feb. og lørdag 11. mars.

Les mer

 

Kirka - et sted for deg


Ønsker du felleskap med andre, en prat med noen alene eller markere en av livets store anledninger? Kirka rommer alt dette, og mye mer. Menighetene har egne hjemmesider der du finner kontaktinfo og oversikt over aktiviteter. Ønsker du svar på generelle spørsmål, bestille dåp eller bryllup, snakk med oss på Kirkens Servicetorg! Velkommen til å ta kontakt!

Les mer

 

Menigheten

Kirka - et sted for deg


Ønsker du felleskap med andre, en prat med noen alene eller markere en av livets store anledninger? Kirka rommer alt dette, og mye mer. Menighetene har egne hjemmesider der du finner kontaktinfo og oversikt over aktiviteter. Ønsker du svar på generelle spørsmål, bestille dåp eller bryllup, snakk med oss på Kirkens Servicetorg! Velkommen til å ta kontakt!

Les mer

 

Sorgrupper


Gruppene starter kontinuerlig. Vi samler mennesker med samme type tap og noenlunde samme alder. Målet for samtalegruppen er Bearbeide reaksjoner og følelser en har etter tapet.  Forløse sorgens følelser. Å bidra til mestring av den nye situasjonen som er oppstått. Gå sammen med sørgende et stykke på sorgveien. Være en bro til selvstendighet.

Les mer

 

Menigheten

Sorgrupper


Gruppene starter kontinuerlig. Vi samler mennesker med samme type tap og noenlunde samme alder. Målet for samtalegruppen er Bearbeide reaksjoner og følelser en har etter tapet.  Forløse sorgens følelser. Å bidra til mestring av den nye situasjonen som er oppstått. Gå sammen med sørgende et stykke på sorgveien. Være en bro til selvstendighet.

Les mer

 
 

Økonomikonsulent, 100% fast stilling

Kristiansand kirkelige fellesråd (KKF) har ledig 100% stilling som økonomikonsulent. KKF bygger og forvalter kirkebyggene og gravplass...

Les mer

 

Nye telefonnummer

Kirkegårdskontoret, menighetene og noen ansatte har fått nye telefonnummer. Hovednummer for Den norske kirke i Kristiansand er 38 19 68 00...

Les mer

 

Størst av alt - Den norske kirkes trosopplæring

Les mer

 

Sorgrupper

Gruppene starter kontinuerlig. Vi samler mennesker med samme type tap og noenlunde samme alder. Målet for samtalegruppen er ...

Les mer