KIRKETJENER / VAKTMESTER, 50%


Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener, ungdomsarbeider, menighetspedagog og daglig leder. Torridal menighet har etablert et godt og bredt trosopplæringsarbeid. Det drives et variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke i vekst. Gå inn på torridal.com for mer informasjon.   ...

Les mer

 

Menigheten

KIRKETJENER / VAKTMESTER, 50%


Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener, ungdomsarbeider, menighetspedagog og daglig leder. Torridal menighet har etablert et godt og bredt trosopplæringsarbeid. Det drives et variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke i vekst. Gå inn på torridal.com for mer informasjon.   ...

Les mer

 

DAGLIG LEDER, KIRKENS SERVICETORG,100%


Har du lyst til å bli del av vårt lederteam i Dnk i Kristiansand? Vi søker deg med ledererfaring og engasjement for kirken til stillingen som daglig leder av Kirkens servicetorg.

Les mer

 

Menigheten

DAGLIG LEDER, KIRKENS SERVICETORG,100%


Har du lyst til å bli del av vårt lederteam i Dnk i Kristiansand? Vi søker deg med ledererfaring og engasjement for kirken til stillingen som daglig leder av Kirkens servicetorg.

Les mer

 

Andreas Andersen ny kirkeverge i Kristiansand


Nåværende kirkeverge i Kristiansand Hans Erik Ruud skal gå av med pensjon. Kirkelig fellesråd i Kristiansand har nå funnet hans erstatter. Andreas Andersen, nåværende generalsekretær i Misjonsalliansen, går inn i stillingen i mai måned 2022. Misjonsalliansen starter nå prosessen med å finne hans erstatter.

Les mer

 

Menigheten

Andreas Andersen ny kirkeverge i Kristiansand


Nåværende kirkeverge i Kristiansand Hans Erik Ruud skal gå av med pensjon. Kirkelig fellesråd i Kristiansand har nå funnet hans erstatter. Andreas Andersen, nåværende generalsekretær i Misjonsalliansen, går inn i stillingen i mai måned 2022. Misjonsalliansen starter nå prosessen med å finne hans erstatter.

Les mer

 
 

KIRKETJENER / VAKTMESTER, 50%

Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener,...

Les mer

 

DAGLIG LEDER, KIRKENS SERVICETORG,100%

Har du lyst til å bli del av vårt lederteam i Dnk i Kristiansand? Vi søker deg med ledererfaring og engasjement for kirken til stillingen ...

Les mer

 

Andreas Andersen ny kirkeverge i Kristiansand

Nåværende kirkeverge i Kristiansand Hans Erik Ruud skal gå av med pensjon. Kirkelig fellesråd i Kristiansand har nå funnet hans erstatter....

Les mer

 

Størst av alt - Den norske kirkes trosopplæring

Les mer