DIAKON I LUND MENIGHET, 100%


Lund menighet søker en diakon som kan være med å utvikle det diakonale arbeidet i en bydel i vekst, og med økt satsing på ungdomsdiakoni. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet og søker en person som har evne til å skape gode relasjoner og som vil arbeide mot vår visjon som er Tilhørighet – Tro – Tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykk...

Les mer

 

Menigheten

DIAKON I LUND MENIGHET, 100%


Lund menighet søker en diakon som kan være med å utvikle det diakonale arbeidet i en bydel i vekst, og med økt satsing på ungdomsdiakoni. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet og søker en person som har evne til å skape gode relasjoner og som vil arbeide mot vår visjon som er Tilhørighet – Tro – Tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykk...

Les mer

 

UNGDOMSARBEIDER I VOIE MENIGHET, 50%


Voie menighet ligger lokalisert i ytre Vågsbygd. Vi er en bydelsmenighet med ca. 5000 medlemmer, hvorav 1220 er under 15 år.  Voie menighet har et stort barne- og ungdomsarbeid. Sammen med resten av staben som består av daglig leder, sokneprest, organist, diakon, kirketjener og 2 trosopplærere ønsker vi å være en tydelig aktør i vårt nærmiljø. Hver uke samles ungdom til KRIK, ungdomsgruppa...

Les mer

 

Menigheten

UNGDOMSARBEIDER I VOIE MENIGHET, 50%


Voie menighet ligger lokalisert i ytre Vågsbygd. Vi er en bydelsmenighet med ca. 5000 medlemmer, hvorav 1220 er under 15 år.  Voie menighet har et stort barne- og ungdomsarbeid. Sammen med resten av staben som består av daglig leder, sokneprest, organist, diakon, kirketjener og 2 trosopplærere ønsker vi å være en tydelig aktør i vårt nærmiljø. Hver uke samles ungdom til KRIK, ungdomsgruppa...

Les mer

 

Utvidelse av gravplassen på Flekkerøy


Fra mandag 16. november starter arbeidet med utvidelse av gravplassen på Flekkerøy. 

Les mer

 

Menigheten

Utvidelse av gravplassen på Flekkerøy


Fra mandag 16. november starter arbeidet med utvidelse av gravplassen på Flekkerøy. 

Les mer

 
 

DIAKON I LUND MENIGHET, 100%

Lund menighet søker en diakon som kan være med å utvikle det diakonale arbeidet i en bydel i vekst, og med økt satsing på ungdomsdiakoni. V...

Les mer

 

UNGDOMSARBEIDER I VOIE MENIGHET, 50%

Voie menighet ligger lokalisert i ytre Vågsbygd. Vi er en bydelsmenighet med ca. 5000 medlemmer, hvorav 1220 er under 15 år.  Voie menighet...

Les mer

 

Utvidelse av gravplassen på Flekkerøy

Fra mandag 16. november starter arbeidet med utvidelse av gravplassen på Flekkerøy. 

Les mer

 

Størst av alt - Den norske kirkes trosopplæring

Les mer