TROSOPPLÆRER/TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% I LUND MENIGHET


TROSOPPLÆRER/TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER  søkes til Lund menighet i 50% midlertidig stilling fra 1.1.22 – 31.12.22. Vårt mål er å være en åpen og inkluderende folkekirke. Vår visjon er: Tilhørighet – Tro – Tjeneste, som innebærer at mennesker: skal ha tilhørighet til Lund kirke og hverandre. skal komme til tro på Jesus Kristus, død og oppstått for alle. blir inspire...

Les mer

 

Menigheten

TROSOPPLÆRER/TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% I LUND MENIGHET


TROSOPPLÆRER/TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER  søkes til Lund menighet i 50% midlertidig stilling fra 1.1.22 – 31.12.22. Vårt mål er å være en åpen og inkluderende folkekirke. Vår visjon er: Tilhørighet – Tro – Tjeneste, som innebærer at mennesker: skal ha tilhørighet til Lund kirke og hverandre. skal komme til tro på Jesus Kristus, død og oppstått for alle. blir inspire...

Les mer

 

MENIGHETSPEDAGOG/TROSOPPLÆRER, 70%


Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener, ungdomsarbeider, menighetspedagog og daglig leder. Torridal menighet har etablert et godt og bredt trosopplæringsarbeid. Det drives et variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke i vekst. Gå inn på torridal.com for mer informasjon.  

Les mer

 

Menigheten

MENIGHETSPEDAGOG/TROSOPPLÆRER, 70%


Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener, ungdomsarbeider, menighetspedagog og daglig leder. Torridal menighet har etablert et godt og bredt trosopplæringsarbeid. Det drives et variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke i vekst. Gå inn på torridal.com for mer informasjon.  

Les mer

 

KANTOR/MENIGHETSMUSIKER, 60%


Kantor/menighetsmusiker skal bidra til at menighetens visjon «Din kirke for livet» gjenkjennes i menighetens virksomhet.  Menigheten har et særlig fokus på at alle føler seg velkomne i kirken. Staben består av daglig leder, sokneprest, kantor/menighetsmusiker, kirketjener, diakon, ungdomsarbeider og to trosopplærere.  Menigheten har barnekor, ungdomskor og lovsangsteam for ungdom. På grunn av øns...

Les mer

 

Menigheten

KANTOR/MENIGHETSMUSIKER, 60%


Kantor/menighetsmusiker skal bidra til at menighetens visjon «Din kirke for livet» gjenkjennes i menighetens virksomhet.  Menigheten har et særlig fokus på at alle føler seg velkomne i kirken. Staben består av daglig leder, sokneprest, kantor/menighetsmusiker, kirketjener, diakon, ungdomsarbeider og to trosopplærere.  Menigheten har barnekor, ungdomskor og lovsangsteam for ungdom. På grunn av øns...

Les mer

 
 

TROSOPPLÆRER/TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% I LUND MENIGHET

TROSOPPLÆRER/TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER  søkes til Lund menighet i 50% midlertidig stilling fra 1.1.22 – 31.12.22. Vårt mål er å ...

Les mer

 

MENIGHETSPEDAGOG/TROSOPPLÆRER, 70%

Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener,...

Les mer

 

KANTOR/MENIGHETSMUSIKER, 60%

Kantor/menighetsmusiker skal bidra til at menighetens visjon «Din kirke for livet» gjenkjennes i menighetens virksomhet.  Menigheten har et...

Les mer

 

Grupper etter samlivsbrudd.

Samlivsbrudd - sorgen det ikke sendes blomster til. Kirken i Kristiansand tilbyr samtale- og støttegruppe for de som gjennomgår og har...

Les mer