TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 30% ODDERNES MENIGHET


Stillingen i Oddernes menighet vil ha to hovedoppgaver – tweens arbeid og ungdomsarbeid.  Disse er viktige satsingsområde i samarbeid med øvrig stab.

Les mer

 

Menigheten

TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 30% ODDERNES MENIGHET


Stillingen i Oddernes menighet vil ha to hovedoppgaver – tweens arbeid og ungdomsarbeid.  Disse er viktige satsingsområde i samarbeid med øvrig stab.

Les mer

 

VOIE MENIGHET, DIAKON 50% OG TROSOPPLÆRER 50%


Voie menighet er en aktiv menighet i en bydel med 6500 innbyggere.  Vår visjon er «Voie menighet – din kirke for livet».  Menigheten satser på barn, unge og familier! Staben består av daglig leder, sokneprest, 2 trosopplærere, diakon, kantor, ungdomsarbeider og kirketjener. Vi har nå ledig stillinger som diakon og trosopplærer. Det kan være aktuelt å kombinere disse stillingen...

Les mer

 

Menigheten

VOIE MENIGHET, DIAKON 50% OG TROSOPPLÆRER 50%


Voie menighet er en aktiv menighet i en bydel med 6500 innbyggere.  Vår visjon er «Voie menighet – din kirke for livet».  Menigheten satser på barn, unge og familier! Staben består av daglig leder, sokneprest, 2 trosopplærere, diakon, kantor, ungdomsarbeider og kirketjener. Vi har nå ledig stillinger som diakon og trosopplærer. Det kan være aktuelt å kombinere disse stillingen...

Les mer

 

SØM KIRKE - PROSJEKTMEDARBEIDER, 60 - 80%


Vår nye prosjektmedarbeider skal være med å bygge familienettverket og det kontinuerlige barne- og familie-arbeidet, med særlig fokus på de nye byggefeltene i Drangsvannområdet. Den som ansettes skal utvikle arbeidet i samarbeid med stab og grupper/nettverk som utvikles i boligfeltene.  Det er et overordnet mål å involvere nye frivillige i oppbygging og drift av det kontinuerlige arbeidet. Prosje...

Les mer

 

Menigheten

SØM KIRKE - PROSJEKTMEDARBEIDER, 60 - 80%


Vår nye prosjektmedarbeider skal være med å bygge familienettverket og det kontinuerlige barne- og familie-arbeidet, med særlig fokus på de nye byggefeltene i Drangsvannområdet. Den som ansettes skal utvikle arbeidet i samarbeid med stab og grupper/nettverk som utvikles i boligfeltene.  Det er et overordnet mål å involvere nye frivillige i oppbygging og drift av det kontinuerlige arbeidet. Prosje...

Les mer

 
 

TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 30% ODDERNES MENIGHET

Stillingen i Oddernes menighet vil ha to hovedoppgaver – tweens arbeid og ungdomsarbeid.  Disse er viktige satsingsområde i samarbeid med...

Les mer

 

VOIE MENIGHET, DIAKON 50% OG TROSOPPLÆRER 50%

Voie menighet er en aktiv menighet i en bydel med 6500 innbyggere.  Vår visjon er «Voie menighet – din kirke for livet».  Menigheten sats...

Les mer

 

SØM KIRKE - PROSJEKTMEDARBEIDER, 60 - 80%

Vår nye prosjektmedarbeider skal være med å bygge familienettverket og det kontinuerlige barne- og familie-arbeidet, med særlig fokus på de...

Les mer

 

UNGDOMSLEDER / TROSOPPLÆRER I TVEIT MENIGHET, 100%

Har du lyst til å jobbe med barn og ungdom i Tveit menighet? Vi har ledig 100% stilling (vikariat) som ungdomsleder/trosopplærer. S...

Les mer