Nye telefonnummer


Kirkegårdskontoret, menighetene og noen ansatte har fått nye telefonnummer. Hovednummer for Den norske kirke i Kristiansand er 38 19 68 00. Trenger du kontakt med enkeltpersoner, se kontaktinfo på hjemmesiden(e)

Tilbake
Del