DIAKON Grim og Hellemyr menigheter, vikariat (80 - 100 %)


Grim og Hellemyr menigheter, Kristiansand
Har du lyst til å arbeide som diakon i Grim og Hellemyr menigheter?
Hovedarbeidsplass og kontor er i Grim kirke. Dette er et planlagt vikariat fra 1.april 2021 og ca ett år fremover.

Stillingen er fordelt med 30% arbeid på Hellemyr og 70% i Grim. Hovedarbeidsplass og kontor er i Grim kirke.

 

Sentrale oppgaver:
• Sammen med ansatte og frivillige medarbeidere ha ansvar for menighetens diakonale arbeid
• Bidra inn i menighetens satsning på  barn, unge og familier skal finne sin plass i menighetene
• Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
• Kontakt med institusjoner i menighetene
• Delta sammen med øvrige diakoner i felles diakonale tiltak i prostiet
• Sammen med diakoniutvalg og stab, videreutvikle og gjennomføre diakoniplanen

Arbeidsforhold:
• Menighetenes diakoniutvalg vil være en viktig samarbeidspartner for diakonen
• Diakonen vil ha daglig leder i Grim som nærmeste overordnede
• Kontor i Grim kirke

Kvalifikasjonskrav:
• Kvalifikasjonskravene er i henhold til tjenesteordningen for diakoner
• Fleksibel, målrettet og initiativrik
• Gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid
• Erfaring fra diakonalt arbeid med barn og ungdom vil bli vektlagt

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer med forbehold om vigsling. Politiattest må leveres ved tilsetting. Lønn og arbeidsvilkår i tråd med KAs avtaleverk

For mer informasjon kan du ringe til
- Daglig leder i Grim, Cecilie Ueland, tlf. 38 19 68 40/916 90 002
- Daglig leder i Hellemyr, Ing-Marie Røed, tlf. 38 19 68 20/902 50 658.

Søknadsfrist:22. januar 2021.
Stillingen er ledig fra 1 april 2021, men det kan være aktuelt å starte tidligere.

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål, attester og referanser sendes:
Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no
Søknadsskjema kan du laste ned her: søknadsskjema

Tilbake