TROSOPPLÆRER/MENIGHETSPEDAGOG I TVEIT MENIGHET, 100%


Har du lyst til å jobbe med barn og ungdom i Tveit menighet?

Vi har ledig en 100% stilling som menighetspedagog/trosopplærer. Det er  mulig å søke deler av stillingen.

 

Arbeidsområder

  • Lede arbeidet med trosopplæring 0-18 år.
  • Arbeide med barn mellom 4 og 10 år (band, kor m.m.)
  • Arbeide med eksisterende aktiviteter, og innføre nye tiltak trinnvis.
  • Rekruttere og administrere frivillige medarbeidere.
  • Konfirmantundervisning
  • Lede og engasjere ungdom i Ungdomskirken Tveit (UT)

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i kirke eller kristne organisasjoner.
  • Relevant utdanning, det er ønskelig med pedagogisk erfaring/utdanning.
  • Initiativ, kreativitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team.
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

Søker må kunne identifisere seg med menighetens motto;

Se, Inkludere og Engasjere

Kvelds og helgearbeid må påregnes.

Stillingen kan prosentvis deles opp i trosopplærer 60% og ungdomsarbeider 40%. Disse kan søkes hver for seg.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KAs avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Søknadsfrist: 23.juni 2021

Tiltredelse i stilling: 1.september 2021

For nærmere informasjon kontaktes daglig leder Ellen Najmy Mørch 90132997 ellen.najmy.morch@kristiansand.kommune.no

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Tilbake