TWEENS- OG UNGDOMSARBEIDER, 30% ODDERNES MENIGHET


Stillingen i Oddernes menighet vil ha to hovedoppgaver – tweens arbeid og ungdomsarbeid.  Disse er viktige satsingsområde i samarbeid med øvrig stab.

 

Ansvars- og arbeidsområde

 • Re-starte /videreføre  tweensarbeid
 • Delta i konfirmantundervisning sammen med menighetens kateket
 • Være med på konfirmanthappenings og konfirmantturer
 • Delta på noen trosopplæringstiltak
 • Ledertrening for fjorårets konfirmanter sammen med kateketen
 • Etablere og lede grupper for ungdom

Vår tweens- og ungdomsarbeider blir en del av en kirkestab med et godt og trivelig miljø, og det er viktig at du også kan være noe sammen med oss på dagtid. 

Kvalifikasjoner; vi ønsker en person som:

 • kan tenke kreativt
 • har relevant utdanning og/eller erfaring fra arbeid med ungdom
 • er fleksibel, målrettet, initiativrik og kontaktskapende
 • har gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid
 • har formidlingsevne, samarbeidsevne og egnethet for stillingen
 • god kjennskap til arbeidet i Den norske kirke
   
  Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke.
  Lønn etter KAs avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.
   
  For nærmere informasjon
  kontaktes daglig leder Thor Erling Holte, tlf. 917 93 239 - 38 19 68 60
  Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopier av attester og vitnemål til:  Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no
 • Søknadsfrist: 10. august2022                
 • Tiltredelse etter nærmere avtale

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema                    

        .

Tilbake