UNGDOMSARBEIDER I HELLEMYR MENIGHET, inntil 40% stilling


Vi søker en person som liker å være sammen med, og brenner for arbeid blant barn og unge, og som har evne til å skape gode relasjoner.

 

Arbeids- og ansvarsområder:

  • Drive menighetens ungdomsarbeid, blant annet ungdomskafe og KRIK
  • Brobygger mellom konfirmantarbeid, kor og KRIK
  • Bidra aktivt i menighetens barne- og ungdomskor

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til Den norske kirkes ungdomsarbeid
  • Korerfaring
  • Evner innen utøvende musikk.

 

Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter KAs tariffavtale.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest fremlegges ved tilsetting.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

For nærmere informasjon kontaktes

Daglig leder Ing-Marie Røed, 902 50 658 / 381 96 920

 

Stillingen er ledig fra 18.november

Søknadsfrist: 27.09. 2020.

 Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema                       

Utfylt søknadsskjema (www.kristiansand.kirken.no)

med kopi av vitnemål og attester sendes:

post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Tilbake