Vigsel


Vi ønsker dere velkommen til å bestille vigsel i en av kirkene i Kristiansand

Kontakt Kirkens Servicetorg på telefon 38 19 68 00, for å bestille vigsel i Kristiansand. Vi har oversikt over når det er ledig tid for vigsel i alle
kirkene i byen.

1.mars begynner vi å ta imot bestilling av vigsler for neste år. ( 1. mars 2019 begynner vi å ta imot bestilling av vigsler for 2020 )

Vigsler gjennomføres i alle kirkene i Kristiansand, men noen kirker er mer populære vigselskirker enn andre, som f.eks. Oddernes og Randesund.

Det er mulighet for vigsel de fleste lørdager i året, og om det er ønskelig kan vigsel også skje på vanlige ukedager.

Vigsler er gratis for personer som er medlemmer i Den Norske kirke, og er folkeregistrert i Kristiansand.

Kirkemedlemmer som er folkeregistrert i andre kommuner, eller personer som ikke er medlemmer i Den Norske kirke må betale for vigsel.
Da gjelder følgende satser: 

Vigsler i regi  av Den Norske kirke for personer som ikke er medlemmer i DNK, eller ikke er folkeregistrert i
Kristiansand:

 

Sats 2019: Kr.3500 +3.400 ( for prest ) Totalt kr: 6.900,-

Sats 2020: Kr.3.600 +3.400 ( for prest ) Totalt kr:7.000,-

Dekker leie av kirke, samt lønn til kirketjener ,organist og prest. Det vil bli sendt 2 fakturaer, en fra Kirkelig fellesråd, og en fra bispedømmekontoret. (Fakturaer sendes ut etter at vigsel er gjennomført).

 

Leie av kirke til vigsel av medlemmer i andre kirker/trossamfunn: 

 

Sats  2019: Kr:  5.000,-

Sats  2020: Kr. 5.100,-

Dekker leie av kirke, samt lønn til kirketjener. (prest og organist / musiker må man skaffe selv).

 
Vielsen
Et bryllup kan være så mangt. Mange velger store bryllup med stor fest og mange gjester, andre velger å gjøre det enklere med kun brudepar og forlovere til
stede. Det er viktig at man har mulighet til å velge det som man selv synes er det beste. I forkant av vielsen har man en samtale med presten . Her kan man drøfte hvordan
man ønsker at vielsen skal være. Uansett, så er det viktigste de to som ønsker å dele livet sitt med hverandre. For mange er dette markeringen av det viktigste valget man tar i løpet livet! 

 
 

 

Tilbake

Del