KIRKETJENER / VAKTMESTER, 50%


Torridal menighet ligger nord i Kristiansand. Kirken ble innviet i 1978 og er en arbeidskirke. Staben består av prest, kantor, kirketjener, ungdomsarbeider, menighetspedagog og daglig leder. Torridal menighet har etablert et godt og bredt trosopplæringsarbeid. Det drives et variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke i vekst. Gå inn på torridal.com for mer informasjon.  

Torridal menighet har «Åpne armer» som visjon, og ønsker å være en menighet der alle skal kunne finne et fellesskap å trives i, en tjeneste som gir vekst og en tro å leve på.

 

Ansvars- og arbeidsområde:

  • Forberedelse av og deltakelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i menigheten
  • Tilrettelegging for og opprydding etter arrangementer og aktiviteter
  • Brannvernleder
  • Vaktmester
  • Renhold
  • Lyd/bilde

Vi ønsker en medarbeider som er punktlig og fleksibel og som kan arbeide godt både selvstendig og i team. Personlig egnethet og erfaring vektlegges, samt at du har interesse for arbeidet. Det er også en fordel hvis du har en yrkesfaglig bakgrunn som passer for stillingen.

Arbeidstid styres i stor grad av aktivitetene (også søn- og helligdager). For øvrig er det rom for fleksibel arbeidstid..

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KAs avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.
 

Søknadsfrist: 30.01.2022

Stillingen er ledig fra april 2022.

Daglig leder Ole Aleksander Østhassel, tlf. 38 19 68 50 / 905 02 797.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema 

Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

 

Tilbake