KANTOR/ORGANIST, 30% I TORRIDAL MENIGHET


Har du lyst til å bli vår nye kantor/organist?

Torridal kirke er en arbeidskirke fra 1978, og ligger vakkert til på en høyde over Otra. Menigheten har «Åpne armer» som visjon, og ønsker å være en menighet der alle skal kunne finne et fellesskap å trives i, en tjeneste som gir vekst og en tro å leve på.

Torridal er en bydel like nord for Kristiansand sentrum, og har bygdesjarm samtidig med en geografisk og kulturell nærhet til byen. Det er drøye 8 km fra kirken til sentrum. Bydelen har litt over 4000 innbyggere, hvorav 2500 er medlemmer i Torridal menighet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og vigsler
 • Planlegge gudstjenester sammen med sokneprest
 • Bidra til musikalsk mangfold i gudstjenestene

Arbeidsforhold:

 • Kantor/organist vil ha daglig leder som nærmeste overordnede.
 • Orgel fra Bruno Christensen
 • Yamaha elektrisk piano i kirkerommet
 • Fleksibel tilgang til kirkerommet
 • Tilgang til PC i kontorfløyen

Kvalifikasjoner:

 • Primært utdanning i henhold til tjenesteordning for kantorer eller annen relevant musikkutdanning og/eller tilfredsstillende realkompetanse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes salmetradisjon og liturgi.
 • God musikalsk bredde

Personlige egenskaper:

 • Kreativ, målrettet og initiativrik
 • Formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges

I forbindelse med intervju vil det være aktuelt med prøvespill og presentasjon av andre kvalifikasjoner.

 Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og pensjonsordning i KKP. For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest fremlegges ved tilsetting.

For nærmere informasjon:

 • Daglig leder Ole Aleksander Østhassel, tlf.: 38 19 68 50 – 905 02 797
 • Personalsjef Jannicke Greipsland, tlf.: 38 19 69 97 

Utfylt søknadsskjema med referanser sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Søknadsfrist: 15.06.2022

Stillingen er ledig fra august 2022.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema 

 

 

 

Tilbake

Del