Daglig leder i Voie menighet


DAGLIG LEDER I VOIE MENIGHET (80 - 100 %)

Voie menighet ligger lokalisert i ytre Vågsbygd. Vi er en bydelsmenighet med ca. 5000 medlemmer. Vi har en arbeidskirke som rommer et stort barne- og ungdomsarbeid. Vi ønsker å være en levende menighet for alle aldersgrupper. Daglig leder skal bidra til at menighetens visjon «Din kirke for livet» gjenkjennes i menighetens virksomhet. 

Staben består av daglig leder, sokneprest, kirkemusiker, kirketjener, diakon, ungdomsarbeider og to trosopplærere.

 

 

Ansvarsområder

 • Lede menighetens daglige drift
 • Saksbehandling/sekretær for menighetsrådet
 • Personalansvar
 • Økonomi og budsjettarbeid
 • Administrere frivillige i menigheten 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskoleutdanning og/eller erfaring
 • Ønskelig med ledererfaring
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og økonomistyring
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Er pålitelig, stabil og evner å se muligheter og alternative løsninger på problemer som måtte oppstå.
 • Er positiv, omgjengelig og trives med å arbeide selvstendig og i team.
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er nøyaktig og fleksibel

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr 

 • En variert, utfordrende og meningsfull lederstilling
 • Faglig lederfellesskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mange frivillige medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ved 100% stilling vil 20 prosent av stillingen knyttes opp mot administrative oppgaver innen menighetens arbeid.
Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.  Lønn etter KAs avtaleverk.

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Stillingen er ledig fra 1. Januar 2021.  Søknadsfrist: 30.november 2020.

For nærmere informasjon kontaktes personalsjef Jannicke Greipsland, tlf. 38196997 – 98223749. 

søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål og attester sendes:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Tilbake