UNGDOMSARBEIDER I VOIE MENIGHET, 50%


Voie menighet ligger lokalisert i ytre Vågsbygd. Vi er en bydelsmenighet med ca. 5000 medlemmer, hvorav 1220 er under 15 år.  Voie menighet har et stort barne- og ungdomsarbeid. Sammen med resten av staben som består av daglig leder, sokneprest, organist, diakon, kirketjener og 2 trosopplærere ønsker vi å være en tydelig aktør i vårt nærmiljø.

Hver uke samles ungdom til KRIK, ungdomsgruppa VUG, ungdomskoret Convoy og gudstjenester Andre årlige aktiviteter har vært konfirmantleir, Spillhelg, Input, sykkeltur og Ungdomshelg.

Vårt ungdomsarbeid skal være et lavterskeltilbud som er inkluderende, trygt, utviklende og trosstyrkende.

Ungdomsarbeideren har sin faste plass i Ungdomsutvalget som sammen med staben vil være gode samarbeidspartnere og støttespillere for deg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Administrere og videreutvikle et stort ungdomsarbeid
 • Bidra til trygge og spennende møteplasser for ungdom, herunder fredager på VUG
 • Delta i konfirmantarbeidet, herunder konfirmantleir
 • Ledertrening
 • Arrangere turer og leirer
 • Delta i stabssamarbeidet/stabsmøter og staben forøvrig

Kvalifikasjoner

 • Engasjement for ungdomsarbeid
 • Kjennskap til lyd, bilde og sosiale medier er ønskelig, eventuell opplæring kan gis

Personlige egenskaper

 • Er sosial, pålitelig, glad i mennesker og løsningsorientert.
 • Er positiv, omgjengelig og trives med å arbeide selvstendig og i team.
 • Har gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En variert, utfordrende og meningsfull jobb
 • God oppfølging og støtte
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mange frivillige medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.  Lønn etter KAs avtaleverk.

Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det må påregnes arbeid på kveld og helg.

For mer informasjon kontaktes daglig leder, Leif Kåre Mangen, tlf 381 96 820/900 63 025.

Stillingen er ledig fra 1. August 2021. 

Søknadsfrist: 29 april 2021.

 Søknadsskjema finner du her: søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål og attester sendes:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Tilbake