TROSOPPLÆRER I TVEIT MENIGHET


Det er ledig 20% vikariat som trosopplærer i Tveit menighet.

 

Arbeidsområder:

  • Arbeide med eksisterende tiltak fra Tveit menighets trosopplæringsplan 0 – 12 år.
  • Rekruttere og administrere frivillige medarbeidere i samarbeid med menighetspedagog
  • Annet arbeid i samarbeid med stab.
  • Delta på noen stabsmøter.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra barnearbeid i kirke eller kristne organisasjoner.
  • Det er ønskelig med pedagogisk erfaring/utdanning.
  • Initiativ, kreativitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team.
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Den som tilsettes må være medlem av Den Norske Kirke.                                                         

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Søknadsfrist: 12.juni 2021

Tiltredelse: 15.august 2021 med varighet ut juni 2022.

For nærmere informasjon kontaktes daglig leder: Ellen Najmy Mørch, tlf: 901 32 997

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema sendes: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Tilbake