DIAKON I DOMKIRKEN MENIGHET,100% (vikariat)


Domkirken menighet ligger midt i sentrum av Kristiansand. Vi søker en person som har evne til å skape gode relasjoner og som vil arbeide mot vår visjon:

«Åpen kirke-midt i byen»

Stillingens arbeids – og ansvarsområder:

  • Ansvar for besøkstjeneste
  • Felleskapsbyggende tiltak
  • Gatenær diakoni
  • Sorgarbeid
  • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
  • Samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Samarbeid med diakoner i prostiet om sorggrupper, samlivskurs m.m.
  • Deltakelse i gudstjenesten

Vi ønsker en person som:

Har en relevant utdanning.

Personlige egenskaper, som evne til å motivere og være fleksibel, vil bli vektlagt. Fleksibel arbeidstid og stor selvstendighet i arbeidet fordrer at en er god til både å organisere seg selv og samarbeide med andre, ta initiativ og jobbe strukturert.

Erfaring fra liknende arbeid er ønskelig.

Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med KAs avtaleverk. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må leveres ved tilsetting. For nærmere informasjon kontaktes daglig leder, Kathrine Refstie, tlf. 38 19 69 00.

Søknadsfrist: 10.august. 2022. Stillingen er ledig fra 15. august 2022 og i ett år frem.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

 

Tilbake

Del