DOMKIRKEN MENIGHET, DAGLIG LEDER, 100%


Har du lyst til å bli del av vårt lederteam i Dnk i Kristiansand? Vi søker deg med ledererfaring og engasjement for kirken til stillingen som daglig leder i Domkirken menighet.

Daglig leder skal bidra til at Domkirkens visjon som ”Åpen kirke midt i byen” gjenkjennes i kirkens virksomhet. Tar du utfordringen?

 

Domkirken menighet skal:

 • være en katedral for byen og bispedømmet
 • ha et mangfoldig menighetsliv
 • gi rom for et bredt kulturliv

Vi søker en daglig leder som har:

 • gode leder og samarbeidsevner
 • relevant høyskoleutdanning og /eller erfaring
 • god kjennskap til Den norske kirkes virksomhet
 • kjennskap til offentlig forvaltning og økonomistyring

Ansvarsområder:

 • lede menighetens daglige drift
 • saksbehandling/sekretær for menighetsrådet
 • personalansvar
 • økonomistyring
 • klokkertjeneste

Personlig egnethet vektlegges.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke. Lønn etter KAs avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

For nærmere informasjon kontaktes personalsjef Jannicke Greipsland (tlf 38 19 69 97/982 23 749).

Søknadsfrist: 25.august.

Stillingen er ledig fra 1 desember 2021.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål og attester sendes: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Tilbake