Utvidelse av gravplassen på Flekkerøy


Fra mandag 16. november starter arbeidet med utvidelse av gravplassen på Flekkerøy. 

 

Entreprenør for utvidelse er Grunn Sør AS. Cowi AS har stått for prosjektering.  

På samme måte som ved utvidelsene av gravplassene i Voie og Torridal er det Parkvesenet i Kristiansand kommune som har prosjektledelsen. 

Etter planen skal den nye gravplassen på ca. 4000 m2 kunne tas i bruk i juni 2022.  

Den vil ha plass til 370 kistegraver med dobbelt dybde og 430 urnegraver, hvorav 366 er i navnet og anonym urnelund. 

Gravplassen vil bli bygd etter samme modell som Voie gravplass. All løsmasse i anleggsområdet blir gravd ut og fjellknauser og kanter sprengt ned. Det vil bli lagt en plan steinfylling under hele gravplassen.  

På denne fylles det på med 2,6 meter sand og jord og på toppen lages det store plener. Det blir prosesjonsvei nordsiden og ny driftsvei på sørsiden av kirkebygget. 

Tegningen viser anleggsområdet med planen forden ferdige gravplassen.

Tilbake