KANTOR/MENIGHETS - MUSIKER, 70% I HÅNES MENIGHET


Hånes menighet er utadvendt. Våre verdier (gøy, ærlig, raus og nærværende) uttrykkes i inspirerende og spennende aktiviteter som gjør at barn, unge og voksne får et Glimt av Himmel som setter Spor på Jord.  Vi ønsker å skape levende møteplasser og være relevante og inkluderende for mennesker i alle aldere i alle livets faser.

Hånes kirke ligger åtte kilometer fra Kristiansand sentrum. Bydelen har ca 4 000 innbyggere og 2 800 innbyggere er medlem av Den norske kirke på Hånes.

 

 

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Legge til rette for et bredt kulturelt og musikalsk uttrykk på gudstjenestene
 • Videreutvikle menighetens ønskede satsing med musikkarbeid for barn og ungdom, barnekor
 • Medansvar for kirkekor i samarbeid med organist i Tveit menighet
 • Lede mannskor
 • Lede arbeidet med lovsangsteam
 • Delta i utvalg knyttet til kultur og gudstjenesteliv

Arbeidsforhold:

 • Kantor/menighetsmusiker vil ha daglig leder som nærmeste overordnede.
 • Orgel fra Grönlund orgelbyggeri fra 2010
 • Yamaha elektrisk flygel
 • Eget øvingsrom utstyrt for band o.l.
 • Kantor/menighetsmusiker vil ha daglig leder i Hånes som nærmeste overordnede

Kvalifikasjoner;

 • Utdanning på høyskolenivå innen kirkemusikk eller annen relevant musikkutdanning.
 • Kompetanse på musikkarbeid blant barn og unge med band, kor og musikkverksted
 • Kunne tenke kreativt og utradisjonelt
 • Fleksibel, målrettet, initiativrik og kontaktskapende
 • Relevant erfaring, formidlingsevne, samarbeidsevne og egnethet for stillingen
 • Personlig egnethet vektlegges.

I forbindelse med intervju til stillingen er det aktuelt med prøvespill og presentasjon av andre kvalifikasjoner.

20% av stillingen lønnes av menigheten og innbefatter arbeid med mannskor og barnekor/satsing på barn og unge.

Vi tilbyr:

gode instrumenter, gode kolleger og en spennende og aktiv menighet. Opplæring vil bli gitt i våre systemer. Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og pensjonsordning i KKP. For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må legges frem ved tilsetting.

Søknadsfrist: 12. juni 2021

Stillingen er ledig fra: 15. august 2021.

For mer informasjon kan du ringe til personalsjef Jannicke Greipsland, tlf 982 23 749

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål, attester og referanser sendes:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

 

 

 

Tilbake