UNGDOMS - OG TWEENSARBEIDER, 30% I HÅNES MENIGHET


Hånes menighet er utadvendt. Våre verdier (gøy, ærlig, raus og nærværende) uttrykkes i inspirerende og spennende aktiviteter som gjør at voksne, barn og unge får et Glimt av Himmel som setter Spor på Jord.  Vi ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke der alle som bor i området er velkommen med sine liv og sine forutsetninger.

Hånes kirke ligger åtte kilometer fra Kristiansand sentrum. Bydelen har ca 4 000 innbyggere og  2 800 innbyggere er medlemmer i Den norske kirke på Hånes.

Vi søker en medarbeider til spennende arbeid med tweens og ungdom. Vi ønsker å tenke nytt rundt tweens- og ungdomsarbeidet vårt. Dette vil vi gjerne gjøre sammen med deg.  

 

 

  Vi har ledig 30% fast stilling og trenger deg som

  • Er relasjonsbyggende, kreativ og initiativrik
  • Har relevant utdanning og/eller erfaring fra arbeid med ungdom
  • Har gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid
  • Har gode organisatoriske ferdigheter og egnethet for stillingen

Arbeidsforhold

  • Ungdomsarbeider vil ha daglig leder som nærmeste overordnede.

Vi tilbyr trivelige kolleger og varierte arbeidsoppgaver. Opplæring vil bli gitt i våre systemer. Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale i kirkelig sektor og pensjonsordning i KKP.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke.

For nærmere informasjon

    • Personalsjef Jannicke Greipsland, tlf 982 23 749

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema
Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Søknadsfrist: 12. juni 2021.

Stillingen er ledig fra 1.august 2021

 

Tilbake