Skaperverkets dag


I forbindelse med Miljøuka arrangeres det fellesgudstjeneste ute i Wergelandsparken 2. pinsedag.

Miljøuka i Kristiansand, som arrangeres den første uka i juni, er en årlig festival der kommunen oppfordrer alle organisasjoner og bedrifter om å sette fokus på ulike temaer innenfor klima og miljø.
Også menigheter og kirker oppfordres til å delta, og derfor arrangerer vi en fellesgudstjeneste på Skaperverkets dag 2 pinsedag kl. 11 i Wergelandsparken
Det blir en mangfoldig gudstjeneste med skriftlesing, musikk, sang og dans fra ulike menigheter i byen.
Tale ved Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.
På denne måten ønsker en å vise at menigheter og kristne engasjerer seg og står sammen med Miljøuka i et felles engasjement for vern om Skaperverket vi har fått å forvalte.

Tilbake

Del