Kristiansand kirkelige fellesnemnd - medlemmer


Kristiansand kirkelig fellesnemnd skal styre arbeidet med å tilrettelegge og gjøre nødvendige vedtak for at et nytt, sammenslått fellesråd i den nye kommunen kan være operativt fra 1.1.2020.

Fellesnemnda består av representanter fra hvert av de tre fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

I tillegg møter kirkevergene og prosjektleder.

 

Fellesnemndas medlemmer:

Solveig Løhaugen, leder - Kristiansand
Elin Saltrøe - Kristiansand
Jan Georg Ribe - Kristiansan Nid
Nils Johan Stølen - Kristiansand
Marit Aamodt Nielsen - Kristiansand
Kjell Sverre Langenes, nestleder - Søgne
Sindre Fosse - Søgne
Solveig Sagatun - Søgne
Magne Jortveit - Songdalen
Ruth Grete S. Utsogn - Songdalen
Fred Henry Berg - domprost, oppnevnt av biskopen
Kjetil Aasen - oppnevnt av kommunal fellesnemnd


Representanter for fellesnemnda i partssammensatt utvalg (PSU)

Kjell Sverre Langenes, leder for PSU - Søgne
Magne Jortveit - Songdalen
Elin Saltrøe - Kristiansand

 

Tilbake