Møter - Felles arena for informasjon og drøfting


På felles arena for informasjon og drøfting, kalt fellesarenaen, møtes tillitsvalgte, representanter for ansatte, verneombudene, domprost, kirkeverger og prosjektleder. I samarbeid med tillitsvalgte er det utarbeidet retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden.

 

Møter på fellesarenaen i prosjektperioden:

Møte 1 på fellesarenaen, 31.05.18  Referat
Møte 2 på fellesarenaen, 27.09.18  Referat
Møte 3 på fellesarenaen, 29.11.18  Referat
Møte 4 på fellesarenaen, 14.02.19  Referat
Møte 5 på fellesarenaen, 11.04.19  Referat
Møte 6 på fellesarenaen, 13.06.19  Referat
Møte 7 på fellesarenaen, 11.10.19  Referat
Møte 8 på fellesarenaen, 20.11.19  Innkalling

 

Møter med tillitsvalgte i prosjektperioden:

Møte 1 med tillitsvalgte, 09.02.18  Referat
Møte 2 med tillitsvalgte, 26.02.18  Referat
Møte 3 med tillitsvalgte, 19.04.18  Referat
Møte 4 med tillitsvalgte, 21.03.19  Referat
Møte 5 med tillitsvalgte, 23.05.19  Referat 

 

Tilbake