Felles arena for informasjon og drøfting


På felles arena for info og drøfting, fellesarenaen, møtes tillitsvalgte, representanter for ansatte, verneombudene, domprost, kirkeverger og prosjektleder. I samarbeid med tillitsvalgte er det utarbeidet retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden.

 

Tillitsvalgte
Torunn Haugen Jerstad, Delta - Kristiansand
Ben Tore Beisland, Creo - Kristiansand
Sigurd Tveit, KUFO - Kristiansand
Arild Tjørve, Diakonforbundet - Kristiansand
Simon Køsker, Fagforbundet - Kristiansand
Asbjørn Gabrielsen, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, KUFO, Diakonforbundet - Søgne
Jostein Schaldemose, Delta - Kristiansand
Anne Bjørnholmen Øvensen, Delta, Fagforbundet, Presteforeningen - Songdalen


Ansattes representanter i partssammensatt utvalg:
Sigurd Tveit - Kristiansand
Jostein Schaldemose - Søgne
Anne Bjørnholmen Øvensen - Songdalen


Verneombud
Margareth Jærnes Mongstad - Kristiansand
Simon Køsker - Kristiansand
Siri Tønnessen - Søgne
Olene Eidså - Songdalen

 

Fra arbeidsgiverne
Hans Erik Ruud, kirkeverge - Kristiansand
Irene Hæåk, kirkeverge - Søgne
Steinar Moen, kirkeverge - Songdalen
Jannicke Greipsland, personalsjef - Kristiansand
Bente S Urdal, økonomisjef - Kristiansand


Fra prestetjenesten

Fred Henry Berg, domprost - Kristiansand prosti
Eirik Nyfeldt Bø, prestenes representant - Søgne
Erland Grøtberg, verneombud - Kristiansand
 

Prosjektlederen
Anne Hilde Hals
 

 

Tilbake