Møter - Kristiansand kirkelige fellesnemnd


Kristiansand kirkelig fellesnemnd skal styre arbeidet med å tilrettelegge og gjøre nødvendige vedtak for at et nytt, sammenslått fellesråd i den nye kommunen kan være operativt fra 1.1.2020.

Fellesnemnda består av representanter fra hvert av de tre fellesrådene, en representant fra Biskopen og en representant for den kommunale fellesnemnda

I tillegg møter kirkevergene og prosjektleder.

 

 

Protokoller fra Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Felles møte 3 fellesråd, 19.09.17   Referat
Møte 1 i fellesnemnda, 05.12.17  Protokoll
Møte 2 i fellesnemnda, 12.02.18  Protokoll
Møte 3 i fellesnemnda, 11.06.18  Protokoll
Møte 4 i fellesnemnda, 08.10.18  Protokoll
Møte 5 i fellesnemnda, 10.12.18  Protokoll
Møte 6 i fellesnemnda, 29.04.19  Protokoll
Møte 7 i fellesnemnda, 17.06.19  Protokoll
Møte 8 i fellesnemnda, 14.10.19  Protokoll
Møte 9 i fellesnemnda, 25.11.19  Protokoll 

 

Tilbake