Om fellesrådet


Kristiansand kirkelige fellesråd omfatter fra 01.01.2020 alle 15 sokn i nye Kristiansand kommune, 20 kirker/kapell og 11 gravplasser.

 

Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Fellesrådet utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, legger til rette for samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar soknenes interesser overfor kommunen.

Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi.

Fellesrådet skal også sørge for anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor. 

Kristiansand kirkelige fellesråd har 125 ansatte. Det er kirketjenere, diakoner, kateketer/menighetspedagoger, daglig ledere, kirkegårdsarbeidere og administrativt personale.

Fellesrådet har sammenfallende grenser med Kristiansand Domprosti.
 

Tilbake