MENIGHETSPEDAGOG / TROSOPPLÆRER 50%


Greipstad menighet og Finsland kyrkjelyd

Sentralt på Nodeland ligger Greipstad menighetshus. Her er menighetskontor for Greipstad menighet og Finsland kyrkjelyd. I Greipstad er det et stort arbeid tilknyttet menighetens kirke og menighetshus. I Finsland drives arbeidet fra en tradisjonsrik kirke og det er et godt samarbeid med Finsland Bedehus. Denne stillingen har sitt oppmøtested på Nodeland, og sitt arbeid i begge menigheter.

Menighetspedagog / trosopplærer 50 % fast stilling

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak
  • Delta i konfirmantarbeidet
  • Bidra i menighetens kontinuerlige arbeid for barn og unge
  • Drive ledertrening
  • Oppfølging og rekruttering av frivillige

Vi ønsker deg som:

  • Har relevant utdanning på høyskolenivå. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
  • Har god kjennskap til kirkelig virksomhet
  • Er strukturert og selvstendig, evner å ta i bruk digitale hjelpemidler
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges. Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med KA’s avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Det er for tiden ledig flere stillinger i menighetene. To stillinger kan være mulig å kombinere.

For nærmere informasjon kontakt

Elisabeth Slotte, daglig leder. Tlf 906 84 631

Jannicke Greipsland, personalsjef. Tlf 982 23 749

 

Stillingen er ledig fra 1. september.  Utfylt søknadsskjema sendes innen 13.mai til:

post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Tilbake