SØM KIRKE - UNGDOMSARBEIDER, 20%


Randesund menighet ligger sentralt i Kristiansand øst og representerer en bydel i sterk vekst. Det bor i underkant av 13 000 mennesker i bydelen og ca. 8500 tilhører DnK. Det er to kirker som tilhører menigheten; Randesund kirke fra 1864 og Søm kirke fra 2004. Staben består av to prester, to kantorer, to kirketjenere, to trosopplærere, to ungdomsarbeidere, kateket, diakon og daglig leder.  Det drives et stort og variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke i vekst. Gå inn på www.randesund.no for mer informasjon.

Vil du være med og videreutvikle et allerede godt etablert ungdomsarbeid i Randesund menighet/Søm kirke?  Vi har ledig stilling som ungdomsarbeider i 20 % stilling. Til sammen er det 40 % stilling på ungdomsarbeid.

 

Vi trenger en person som kan:

  • Administrere ungdomsarbeidet i menigheten sammen med den andre ungdomsarbeideren
  • Bidra til trygge og spennende møteplasser for ungdom 3 lørdager i måneden på ungdomsgruppa Enter
  • Være en god samtalepartner for ungdommer i viktige faser av livet
  • Være noe med i konfirmantarbeidet

Kvalifikasjoner:

  • Gode samarbeidsevner
  • Kjennskap og engasjement i kirkelig ungdomsarbeid
  • Selvstendighet i arbeidet

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KA’s avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det må påregnes arbeid på kveld og i helger.

For nærmere opplysninger, kontakt Åsne-Louise Halvorsen, tlf 38 19 68 80/970 89 039.

Søknadsfrist: 1.august 2020. Stillingen er ledig fra 15.august 2020.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av attester og vitnemål sendes til: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Tilbake