SØM KIRKE - UNGDOMSARBEIDER, INNTIL 30% (vikariat)


Vil du være med og videreutvikle et allerede godt etablert ungdomsarbeid i Randesund menighet/Søm kirke? Vi har ledig inntil 30% stilling (vikariat) i menighetens ungdomsarbeid.
 

Randesund menighet ligger sentralt i Kristiansand øst og representerer en bydel i sterk vekst. Det bor mer enn 13 000 mennesker i bydelen og det er ca. 8100 er medlemmer av DnK. Det er to kirker som tilhører menigheten; Randesund kirke fra 1864 og Søm kirke fra 2004. Staben består av to prester, to kantorer, to kirketjenere, to trosopplærere, tre ungdomsarbeidere, kateket, diakon, prosjektmedarbeider og daglig leder.  Det drives et stort og variert frivillig arbeid og vi ønsker å være en folkekirke-menighet i vekst. Se www.randesund.no for mer informasjon.  

Vi trenger deg som kan:

 • Bidra til trygge og spennende møteplasser for ungdom, lørdager fra kl. 19.30 – 23.00
 • Være en god samtalepartner for ungdommer i viktige faser av livet
 • Administrere ungdomsarbeidet i menigheten, sammen med de to andre ungdomsarbeiderne
 • Delta noe i konfirmantarbeidet
 • Bygge et godt miljø rundt jentene

Du må:

 • Være glad i ungdom,
 • Like å bygge relasjoner og nettverk
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet i arbeidet
 • Kjennskap og engasjement i kirkelig ungdomsarbeid

Du må gjerne ha:

 • Erfaring med formidling til unge
 • Erfaring fra musikalsk arbeid i menighet
 • Interesse for sosiale medier og kunne synliggjøre ungdomsarbeidet på nett

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KA’s avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det må regnes med arbeid på kveld og i helger.

For nærmere opplysninger, kontakt Åsne-Louise Halvorsen, tlf. 38 19 68 80/970 89 039.

Søknadsfrist: 16.oktober 2022. Vi behandler søknadene fortløpende! 

Stillingen er ledig. Vikariatet varer frem til august 2023.

Utfylt søknadsskjema med kopi av attester og vitnemål sendes til: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

 

Tilbake
Del