Gravferd i Kristiansand


Gravferdsseremonier kan gjennomføres i alle kirker i kommunen. Oddernes kapell og Kristiansand kapell kan benyttes til livssynsnøytrale seremonier. Oddernes kirke er kun tilgjengelig ved større begravelser, etter avtale, for soknets egne medlemmer.

I Kristiansand er det 11 gravplasser/kirkegårder: Kristiansand, Oddernes, Tveit, Randesund, Torridal, Voie, Flekkerøy, Greipstad, Finsland og to gravplasser i Søgne.

Kirkegårdene består av både kistegraver og urnegraver.

Det er muslimsk gravplass på Oddernes, Søgne gml. og Voie. Torridal og Randesund er under planlegging.

Navnet minnelund (urnegraver) er på Voie, Oddernes, Torridal, Flekkerøy og Kristiansand kirkegård.

På Oddernes kirkegård er det egen gravplass for barn.

Anonym minnelund er på Oddernes, Voie, Torridal, Flekkerøy og Søgne kirkegård.

Tidspunkt for seremonier

Gravferddseremonier holdes på hverdager fra tirsdag til fredag. I Søgne, Greipstad og Finsland holdes det ikke gravferd på onsdag.

Tidspunkt for seremonier i kirkene er kl. 10.30 og 12.30.

I Oddernes kapell og Kristiansand kapell er tidspunktene 10:00, 11:30, 13:00, 14:30.

Det er anledning til å få organisten til å spille før seremonien. Tjenesten avtales med begravelsesbyrået.

Gravplass

Alle som ved dødsfall har adresse i Kristiansand kommune har rett til fri grav på en av kirkegårdene i kommunen. Dette gjelder ikke Oddernes kirkegård. Her kan kun avdøde personer som sokner til kirkegården få ny kistegrav. Urnegrav er tilgjengelig for alle.

Dersom pårørende har bestemte ønsker om grav, kan dette tas opp med begravelsesbyrået eller Kirkegårdskontoret.

Navnet minnelund Voie, Oddernes, Flekkerøy, Torridal og Kristiansand kirkegård

Navnet minnelund er et gravfelt for urner med felles gravminne. Kirkelig fellesråd administrerer urnenedsettelse, inngravering av navneplaten og har ansvar for beplantning og vedlikehold av felles plantested. Bare standard navneplate kan benyttes. Navneplaten kan henge i 20 år.

Urnenedsettelse i Navnet minnelund bestilles ved kirkegårdskontoret eller hos begravelsesbyrået.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.  

Kirkegårdskontoret ligger i Kirkens servicetorg.

Besøksadresse: Gyldenløves gate 9
Postadresse: Gyldenløves gate 9, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 19 68 00 - tastevalg 1 (åpningstid kl. 09.00 - 15.00)
E-post: gravferd.kristiansand@kirken.no

Tilbake
Del