Priser / Avgifter


 

2024

Gebyr ved nyetablering for stell av grav (engangsbeløp)

810

Festeavgift 10 år, dobbel dybde

6300

Festeavgift 10 år, enkel dybde

3150

Ventemusikk/preludering

600

Urneforsendelse

980

Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse

6500

Utenbys kremasjon

7000

Utenbys kistenedsettelse

5000

Utenbys urnenedsettelse

1700

Leie av kirke til begravelse for ikke-medlemmer av Dnk

3850

Urne på navnet minnelund

4850

Urne på navnet minnelund, utenbys

6600

Urne på navnet minnelund, forlengelse 10 år

2300

Tilbake
Del