Priser / Avgifter


 

2023

Gebyr ved nyetablering for stell av grav (engangsbeløp)

810

Festeavgift 10 år, dobbel dybde

5700

Festeavgift 10 år, enkel dybde

2850

Ventemusikk/preludering

540

Urneforsendelse

980

Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse

5900

Utenbys kremasjon

7000

Utenbys kistenedsettelse

4580

Utenbys urnenedsettelse

1570

Leie av kirke til begravelse for ikke-medlemmer av Dnk

3600

Urne på navnet minnelund

4420

Urne på navnet minnelund, utenbys

5970

Urne på navnet minnelund, forlengelse 10 år

2100

Tilbake
Del