Oppfølging og opplæring


Når barnet er døpt, er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen. 

Alle menigheter i Kristiansand har nå et bredt tilbud om slik trosopplæring. Derfor vil dere høre fra menigheten på forskjellige måter gjennom oppveksten, helt til barnet er 18 år. I de første årene blir dere som foreldre selvsagt invitert til å følge barnet.

Likevel: Den aller viktigste oppfølgingen av dåpen skjer hjemme hos dere. Dere er de viktigste og beste trosopplærerne for barnet.

Tilbake
Del