Personvernerklæring


Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss. Den norske kirke er opptatt av å beskytte dine personopplysninger.

 

Kirkerådet ved direktøren er sentral behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Den norske kirkes medlemsregister.

Lokal behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler i Kristiansand kirkelige fellesråd er kirkeverge Hans Erik Ruud.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Den norske kirke (Link)

Kristiansand kirkelige fellesråd behandler personopplysninger om deg når du bruker nettsiden vår og er i kontakt med oss.

Kontaktinformasjonen til Kristiansand kirkelige fellesråd er:

Adresse: Gyldenløves gate 9
E-post: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Telefon: 38 19 68 00

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Det gjelder kontaktinformasjon og personopplysninger som er nødvendig i forbindelse med kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak og gravferdsforvaltning. Vi tar vare på navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for og for å kunne følge deg opp i fortsettelsen.

Formålet med å ta vare på informasjonen er:

  • Å kunne gi tilgang til våre tjenester
  • Å kunne sende deg relevant informasjon
  • Å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester

 

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre.

Lagring

Kristiansand kirkelige fellesråd bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Agrando AS
  • Ecclesia AS
  • Wisma AS

 

Rettigheter, klageadgang

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

 

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kirkens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ta kontakt med behandlingsansvarlig på e-post post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

Kirkens personvernombud

Personvernombud i Den norske kirke er Nils G. Indahl.

Du kan kontakte ham på e-postadressen: personvernombudet@kirken.no

Tilbake