Søgne menighet, Ungdomsarbeider, 80%


I SØGNE MENIGHET ER DET LEDIG FAST STILLING SOM UNGDOMSARBEIDER I 80% STILLING.

 

Søgne er en vakker kystbygd med ca 11500 innbyggere, og ligger i vestre del av Nye Kristiansand kommune. Søgne menighet har i underkant av 8.000 medlemmer. Aktiviteter er knyttet til våre tre kirker og et menighetssenter. Ønsker du å jobbe i en aktiv menighet i flotte omgivelser, er dette noe for deg! Staben består av 11 medarbeidere, og i tillegg til ny ungdomsarbeider skal det også ansettes ny kapellan (100%).  Vi ønsker deg velkommen som ny medarbeider i en aktiv og levende menighet! For mer informasjon, se vår nettside www.sognemenighet.no

 Vi søker deg som har et engasjement for ungdom og kristent ungdomsarbeid. Hovedformålet med stillingen er å skape et godt ungdomsarbeid med utgangspunkt i ungdomsklubben Effekt, og skape gode overganger og kontinuitet i det totale ungdomsarbeidet. Dette innebærer mye dialog og samarbeid med frivillige. Ungdomsarbeider deltar også i konfirmantarbeidet og øvrig trosopplæring for ungdom.

Menigheten har et godt ledertreningsprogram som drives av kateket og ungdomsdiakon. Ungdomsarbeider jobber i team med disse to og menighetspedagog. Ungdomsdiakon er nærmeste leder for ungdomsarbeider.

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for drift av ungdomsklubben Effekt, som samles hver lørdag. Ungdomsarbeider deltar 2-3 ganger i måneden
 • Delta i konfirmantundervisningen og øvrig konfirmantopplegg, bl.a. annet en 5-dagers konfirmantleir ved skoleslutt
 • Besøk på KRIK og Fredagsklubben en gang i måneden
 • Ansvar for økonomi og rapportering for Effekt, KRIK og Fredagsklubben
 • Delta i trosopplæringstiltak for aldersgruppen 13-18 år og evt 6-11 år ved behov
 • Organisering av Effekt lovsangsband i samarbeid med organist
 • Delta på Ungdomskirke-gudstjenester en søndag i måneden
 • Styrearbeid og teamarbeid
   
  Kvalifikasjoner
 • Formell kompetanse er ikke et krav, men kan bli tillagt vekt
 • Ønskelig med erfaring fra ungdomsarbeid
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ihht. Kirkeloven § 29.
   
  Personlige egenskaper
 • Er kontaktskapende og trives sammen med ungdom
 • God formidlingsevne og lederegenskaper
 • Gode relasjonsbyggende egenskaper og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Godt og inspirerende arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Mange engasjerte frivillige medarbeidere i en aktiv menighet
 • En variert og spennende jobb
 • Lønn, pensjon og øvrige arbeidsvilkår ihht. gjeldende tariffavtaler på KA-området

Annet:

 • Stillingen innebærer en del jobb på kveldstid og i helger når aktivitetene foregår. Arbeidsplanen følger reglene for arbeids- og fritid.
 • Fordel med førerkort og bil
 • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.
 • Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Irene Hæåk, tlf. 48159874, eller ungdomsdiakon Asbjørn Gabrielsen, tlf. 41120530
   
  Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no
   
  Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema
   
  Søknadsfrist: 10. august 2020
   
   

Tilbake