UNGDOMSARBEIDER, 30%


Greipstad menighet og Finsland kyrkjelyd

Sentralt på Nodeland ligger Greipstad menighetshus. Her er menighetskontor for Greipstad menighet og Finsland kyrkjelyd. I Greipstad er det et stort arbeid tilknyttet menighetens kirke og menighetshus. I Finsland har menigheten en tradisjonsrik kirke, og driver samarbeid med Finsland Bedehus. Denne stillingen har sitt hovedarbeid i Greipstad.

Nå er det ledig:

Ungdomsarbeider 30 % fast stilling

 

 

 

Vi trenger en person som kan:

  • Være med i konfirmantarbeidet
  • Drive Lørdagsklubb (5.-7.klasse) og bidra til å bygge opp ungdomsklubb
  • Drive ledertrening
  • Følge opp og rekruttere frivillige ledere

Vi ønsker deg som:

  • Har gode samarbeidsevner
  • Har kjennskap og engasjement for kirkelig barne- og ungdomsarbeid
  • Arbeider godt selvstendig
  • Ser muligheter teknisk/digitalt og bringer dette inn i arbeidet.
  • Personlig egnethet vektlegges. Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med KA’s avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

 

Det er for tiden ledig flere stillinger i menighetene. To stillinger kan være mulig å kombinere.

For nærmere informasjon kontakt

Elisabeth Slotte, daglig leder. Tlf 906 84 631

Jannicke Greipsland, personalsjef. Tlf 982 23 749

 

 

Stillingen er ledig fra 1. september. Utfylt søknadsskjema sendes innen 13.mai 2021 til:

post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no 


Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

 

Tilbake