Møt presten


Etter at det er avtalt dåp, tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale.


Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten/den som skal døpe om før dåpssamtalen.
Ønsker dere en spesiell salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen?

Har du praktiske spørsmål, så still dem gjerne her.

 

 

Tilbake
Del