Fastetiden


Fastetiden er en del av kirkeåret og markeres i 40 dager fra askeonsdag, som i år er 22. feb. og fram til 1. påskedag. Menighetene har flere arrangment i denne perioden der man setter en setter av tid til bønn og retter oppmerksomhet mot Gud og medmennesker. 

Mer info om menighetens arrangement ser du her (pdf).

Ved å klikke deg videre til Den norske kirkes nettsider kan du også lese mer om hva fastetiden er,  og hvilke tradisjoner som knyttes til fastelaven .

Kirkens nødhjelp har hvert år en fasteaksjon, klikk deg videre og få mer infomasjon.

Tilbake
Del