Alders- og demensvennlige gudstjenester


Er det vanskelig å komme seg til gudstjeneste? Her er 3 korte alders- og demensvennlige gudstjenester som passer for alle. Gudstjenestene er tatt opp i Kristiansand domkirke og produsert av Sanden Media.   

Tema for gudstjenestene er Håp, Trygghet og glede og Guds omsorg. De varer i ca.25 minutter. Har en stram form med en kort preken, 3 salmer og en eldre gudstjenesteliturgi med gjenkjennelige formuleringer.

 

De kan brukes enten du bor hjemme eller på institusjon.

 

For mange er det vanskelig å kunne delta på ordinære gudstjenester på grunn av funksjonsnedsettelser eller kognitiv svikt. Det kan derfor være en hjelp for både pårørende og helsepersonell å ha digitale gudstjenester som er tilrettelagt for denne gruppen. Klikk inn under på QR-kode eller link til gudstjenestene.

Aldersvennlige gudstjenester on Vimeo                                            

Tilbake
Del