Kirketjener i Torridal menighet


Torridal menighet har ledig 50 % stilling som kirketjener/vaktmester. 

Torridal menighet har «Åpne armer» som visjon, og ønsker å være en menighet der alle skal kunne finne et fellesskap å trives i, en tjeneste som gir vekst og en tro å leve på. 

Ansvars- og arbeidsområde: 

  • Forberedelse av og deltakelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i menigheten 
  • Tilrettelegging for og opprydding etter arrangementer og aktiviteter 
  • Brannvernleder 
  • Vaktmester  
  • Renhold 
  • Lyd/bilde 

Det er ønskelig med en yrkesfaglig bakgrunn som passer for stillingen. 

Vi ønsker en medarbeider som er punktlig og fleksibel og som kan arbeide godt både selvstendig og i team. Personlig egnethet og erfaring vektlegges, samt at du har interesse for arbeidet. Det er også en fordel hvis du har en yrkesfaglig bakgrunn som passer for stillingen. 

Arbeidstid styres i stor grad av aktivitetene (også søn- og helligdager). For øvrig er det rom for fleksibel arbeidstid.  

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KAs avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. 

For nærmere informasjon:

  • ​Daglig leder, Ole Aleksander Østhassel, tlf. 905 02 797 
  • ​Personalsjef Jannicke Greipsland, tlf. 982 23 749 

​Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden. 

Søknad finner du på webcruiter

Tilbake
Del