Glade maidager


Mai er en måned med mange festdager. Konfirmasjoner og kirkelige festdager står i kø. Også Norges nasjonaldag 17. mai markeres i Den norske kirke, over hele landet. Les mer om 17. mai-gudstjenester og andre arrangement i kirken på menighetens hjemmesider.

Tilbake
Del