Kirken i Kristiansand og coroanavirus


Kirken ønsker å være tilstede, men på grunn av coronaviruset på en annen måte og i en annen form. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

 

Gudstjenester og kirkelige arr.

Alle gudstjenester og kirkelige arrngementer i Kristiansand er avlyst inntil videre. Men mange menigheter legger ut andakter/gudstjenester på Facebook. Se menighetenes hjemmeider.

NRK`s radiogudstjenester søndag kl. 11.00 anbefales.

Det blir lagt ut informasjon om gudstjenestetilbud gudstjenesteannonsene i Fædrelandsvennen.

Se også Den norske kirkes hjemmeside om digitale fellesskap. https://kirken.no/

Konfirmasjon

Alle vårenskonfirmasjoner utsettes til etter sommerferien. Vi forstår at det er krevende for mange som har gledet seg til konfirmassjon og feiring med familien. Detvil komme mer  informasjon om hvordan konfirmassjonsundervisningen endres og ny dato for konfirmsjon fradin lokale menighet.https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ofte%20stilte%20spørsmål/

Dåp

Det kan arrangeres egne dåpsgudstjenester etter nærmere avtale, men da kun for familien. Ta kontakt med menigheten din.

Bryllup

Vielse gjennomføres etter nærmere avtale. Det er viktig at at vielsen ikke har større antall gjester enn lokale helsemyndigheter anbefaler. Kontakt menigheten for å avtale nærmere.

Begravelser

Begravelser gjennomføres med restriksjoner om antall deltagere. foreløpig er det satt en grense på 50 deltagere, inkl. byrå og kirkelig betjening. Endringer kan komme. Dette vil fortløpende bli vurdert i henhold til helsemyndighetenes råd.

Kontorene er stengt for publikum

Kirkeveregens kontor og menighetskontorene er stengt, men blir betjent på telefon og pr. e-post.

Informasjson om telefonnummer og -postadresser ligger i kontaktnformasjonen på hjemmesiden til fellesrdet og den lokale menighet.

Noen å snakke med

Kontakt menighetskontoret eller prest7diakon i din lokale menighet.

 

 

Tilbake