LEDIG STILLING SOM KIRKEVERGE/KIRKESJEF I KRISTIANSAND


Kirkeverge i Kristiansand (2. gangs utlysning)

Ønsker du en spennende topplederstilling i Den norske kirke? Vil du bidra til at Kirken i Kristiansand fortsetter å være en viktig samfunnsaktør? Er du opptatt av å bygge en sterk og levende folkekirke som har stor betydning i mange mennesker liv? Da kan det være nettopp deg vi ser etter!

Vår kirkeverge skal gå av med pensjon, og vi søker nå hans etterfølger. Vi ser etter en engasjert og samlende leder som vil bidra til å realisere fellesrådets visjon om Mer himmel på jorda. Vi ønsker oss en kirkeverge som vil lede strategi- og utviklingsarbeidet, som inspirerer og vekker tillit blant ansatte og bidrar til å nå våre målsettinger. Du vil få ansvar for at fellesrådet har god kvalitet på sine tjenester samtidig som at det enkelte sokn ivaretas. Økonomi og eiendommer må forvaltes på en god og ryddig måte som sikrer langsiktig drift.

 

 

 

 

Kristiansand kirkelige fellesråd er et forvaltnings-, service- og strategiorgan for 15 menigheter. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for 120 ansatte i menighetene og fellesrådsadministrasjonen. Kirken i Kristiansand er en betydelig og godt synlig verdiskaper i samfunnet både som en levende folkekirke og kulturaktør, ansvarlig for drift og vedlikehold av kirkebygg og som byens gravplassforvalter. Fellesrådet har 19 kirker, flere er fredede eller verneverdige. Driftsbudsjettet for 2021 er på 100 millioner kroner.

Kirkeverge/kirkesjef er daglig leder for KKF sin virksomhet og rapporterer til fellesrådet. I kirkevergens ledergruppe inngår personalsjef og økonomisjef. Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Som kirkeverge/kirkesjef vil du også ha hovedansvar for å videreføre og utvikle samarbeidet med bispedømmeråd og prestetjeneste til beste for menighetene. Like viktig er det å fortsatt skape gode relasjoner til Kristiansand kommune og andre naturlige samarbeidspartnere. Du vil også representere fellesrådet i møte med offentlighet og media.

Ansvar og oppgaver

 • Lede fellesrådets virksomhet med ansvar for daglig drift og forvaltning av personal, økonomi, bygg og vedlikehold
 • Lede utviklingen av fellesrådets medarbeidere og sørge for en god og hensiktsmessig organisasjonsutvikling
 • Saksbehandling, planlegging, utredning og rapportering i forhold til fellesrådet
 • Ivareta soknenes og fellesrådets interesser i forhold til kommunen og andre offentlige/kirkelige organer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet / høgskole, gjerne innen ledelse, administrasjon, organisasjon, økonomi, teologi eller annen kirkefaglig kompetanse.
 • Ledererfaring, gjerne med endringsledelse i større organisasjoner
 • God kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra frivillig arbeid i lokalmenighet og organisasjonsliv er en fordel.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi ser etter deg som

 • har et sterkt engasjement for kirke- og menighetsliv og identifiserer deg med Den norske kirke.
 • er en synlig og tydelig leder som er til stede for medarbeidere og menighetene.
 • har gode samarbeidsevner, som bygger tillitsfulle relasjoner internt og eksternt og som aktivt bidrar til å skape resultater sammen med andre
 • er analytisk og god på strategi og gjennomføring.

Vi tilbyr

 • en svært spennende og meningsfylt topplederstilling i Den norske kirke i Kristiansand.
 • en allsidig stilling og bred kontaktflate med mange mennesker og ulike fagfelt.
 • kompetente og engasjerte medarbeidere i et godt og trivelig arbeidsmiljø.
 • lønn og arbeidsvilkår etter avtale, pensjonsavtale i KKP (Kristiansand kommunale pensjonskasse).


Ble du litt nysgjerrig nå? Har du lyst til å vite mer om denne spennende lederstillingen? Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med våre rekrutteringsrådgivere i Skagerak Consulting, Anne Hilde Hals på tlf. 982 13 005 eller Øyvind Drangsland, tlf. 918 32 891. Du er også velkommen til å ta en prat med fellesrådsleder Elin Saltrøe, tlf. 906 43 677.
 
Søknadsfrist: 24. september 2021
Link med full tekst og søknadsinfo:Stilling ledig Kirkeverge Kristiansand 2.gangs utlysning
 

Ihht. offentlighetsloven § 25 kan du be om at søknaden unntas offentlighet. Ønsket må begrunnes. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden. Dersom du har spørsmål om dette, ber vi deg ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting.

 

Tilbake