Tweens- ungdomsarbeider i Hånes menighet


Hånes menighet har ledig 20-30% stilling som tweens- og ungdomsarbeider fra 15. august. Vi søker en medarbeider til spennende arbeid med tweens og ungdom. Vi ønsker å tenke nytt rundt dette arbeidet og vil gjerne gjøre det sammen med deg. 

 

 

 

Hånes menighet ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke der alle som bor i området er velkommen. Våre verdier (gøy, ærlig, raus og nærværende) uttrykkes i inspirerende og spennende aktiviteter som gjør at voksne, barn og unge får et Glimt av Himmel som setter Spor på Jord.  Hånes kirke ligger åtte kilometer fra Kristiansand sentrum. Bydelen har ca. 4 000 innbyggere og ca. 2 900 innbyggere er medlemmer i Den norske kirke på Hånes.

Arbeidsoppgaver:

  • Tweenskveld, to ganger i mnd.
  • Ungdomskveld, to ganger i mnd.
  • Konfirmanthelg, være med som leder.
  • KonfAction/leir, være med som leder.
  • Medleder på enkelte trosopplæringstiltak.

Med forbehold om endring/justering i arbeidsoppgavene.

Ønskede egenskaper:

  • Du er relasjonsbyggende og trives godt sammen med barn og unge.
  • Du er kreativ og energisk.
  • Du er selvstendig, god til å organisere og samarbeider godt med andre.
  • Du har relevant utdannelse eller erfaring med barn og unge.

Arbeidsforhold

Tweens- og ungdomsarbeider vil ha daglig leder som nærmeste overordnede.Vi tilbyr trivelige kolleger og varierte arbeidsoppgaver. Opplæring vil bli gitt i våre systemer. Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale i kirkelig sektor og pensjonsordning i KKP.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden.

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke.

For nærmere informasjon : Daglig leder, Wenche Somdal, tlf: 928 46 863

Søknadsfrist: 15. juni 2023.

Stillingen er ledig fra 15.august 2023

Annonse og søknad finner du på webcruiter

Tilbake
Del