Diakonikoordinator, 50% stilling


Kristiansand kirkelige fellesråd søker initiativrik og utviklingsorientert medarbeider til spennende stilling innen det diakonale arbeidet i Kristiansand. Stillingen er ledig fra 1. januar 2024.

Stillingens arbeids – og ansvarsområder:

 • Koordinering og deltagelse i sorggruppearbeidet og diakonforum i Kristiansand
 • Videreutvikle institusjonsdiakonien i samarbeid med øvrige diakoner i prostiet og med helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
 • Bidra til utvikling av frivillighet og besøkstjeneste i prostiet i samarbeid med diakonene og andre
 • Samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra liknende arbeid er ønskelig.

Vi søker en person som er:

 • Utviklingsorientert
 • Kontaktskapende
 • Har evne til å motivere, ta initiativ og være fleksibel
 • Selvstendig og god på planlegging

Vi kan tilby:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med KAs avtaleverk.
 • Godt samarbeid med diakonene i domprostiet
 • Kontor/arbeidsfellesskap i Kirkens hus

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Søknadsfrist: 25.11.2023.

Kontaktperson: Personalsjef Jannicke Greipsland, tlf. 982 23 749

Søknad på webcruiter

Tilbake
Del