KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG (VIKARIAT)


Hånes menighet

Hånes menighet skal være utadvendt. Våre verdier (gøy, ærlig, raus og nærværende) skal uttrykkes i inspirerende og spennende aktiviteter som gjør at voksne, barn og unge føler seg hjemme og har noe å glede seg til. Med vårt arbeid vil vi signalisere lav terskel, en åpen himmel, og evne til å møte mennesker med anerkjennelse, empati og åpenhet.

Vi har ledig et vikariat i inntil  80% stilling.

 

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Hovedansvar for menighetens undervisning og trosopplæring
 • Lede arbeidet med å utarbeide menighetens lokale plan for trosopplæring for barn og unge mellom 0-18 år, og i samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere bidra til å sette planen ut i live for å virkeliggjøre visjonen GUD GIR - VI DELER
 • Konfirmantarbeid
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Videreføre nåværende tiltak
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Gudstjenestearbeid knyttet til konfirmanttiden og faseprogrammet i trosopplæringen

Arbeidsforhold:

 • Daglig leder er nærmeste overordnede
 • Staben består av daglig leder, sokneprest, kateket, kirkemusiker, kirketjener,ungdomsarbeider.
 • Hånes menighet har gjennomsnittlige årskull på ca. 40 barn
 • Vi har god oppslutning om dagens trosopplæring gjennom babysang, 4 års bok, 7 års klubb og konfirmasjon 
 • Hånes menighet har gjennomsnittlige årskull på ca. 40 barn
 • Vi har god oppslutning om dagens trosopplæring gjennom babysang, 4 års bok,                  Mange frivillige medarbeidere er engasjert i ulike sider av menighetens drift
 • Det er godt samarbeid mellom kirken, skolene og barnehagene

Vi ønsker en person som:                                                    

 • kan tenke kreativt og utradisjonelt.
 • har relevant utdanning og erfaring med undervisning av barn og unge
 • er fleksibel, målrettet, initiativrik og kontaktskapende.
 • har gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid.
 • har formidlingsevne, samarbeidsevne og egnethet for stillingene.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Lønn etter KAs tariffavtale.

For nærmere informasjon kontakt:

Daglig leder Wenche Somdal, tlf.38 19 69 10 / 92846863

Personalsjef Jannicke Greipsland, tlf.38 19 69 97 – 982 23 749

Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til:

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Søknadsfrist: 17.desember 2021. Vikariatet vil kunne vare frem til sommeren 2022.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

 

 

Tilbake