DIAKON I HÅNES MENIGHET, 100%


2.gangs utlysning

Hånes menighet er utadvendt. Våre verdier (gøy, ærlig, raus og nærværende) uttrykkes i inspirerende og spennende aktiviteter som gjør at barn, unge og voksne får et Glimt av Himmel som setter Spor på Jord.  Vi ønsker å skape levende møteplasser og være relevante og inkluderende for mennesker i alle aldere i alle livets faser.

Hånes kirke ligger åtte kilometer fra Kristiansand sentrum. Bydelen har ca 4 000 innbyggere og ca 2 800 innbyggere er medlemmer i Den norske kirke på Hånes.

Har du lyst til å jobbe som diakon i Hånes menighet?

 

Sentrale oppgaver:

 • Ha ansvar for menighetens diakonale arbeid sammen med ansatte og frivillige medarbeidere
 • Bidra til at alle kan kjenne tilhørighet og bety noe i Hånes menighet 
 • Samarbeide med andre lokale aktører (kommune, menigheter, organisasjoner og foreninger) om «Trygt Hånes»
 • Bidra inn i menighetens satsning på barn, unge og familier som alle skal finne sin plass i menigheten.
 • Delta i enkelte trosopplæringstiltak for barn og familier.
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Delta sammen med øvrige diakoner i felles diakonale tiltak i prostiet
 • Videreutvikle og gjennomføre diakoniplanen sammen med diakoniutvalg og stab

 

Arbeidsforhold:

 • Menighetens diakoniutvalg vil være en viktig samarbeidspartner for diakonen
 • Kontor i Hånes kirke
 • Diakon vil ha daglig leder som nærmeste overordnede

Kvalifikasjonskrav:

 • Kvalifikasjonskravene er i henhold til tjenesteordningen for diakoner. Annen utdanning kan vurderes.
 • Fleksibel, målrettet og initiativrik
 • Gode evner både til teamarbeid og selvstendig arbeid
 • Erfaring fra diakonalt arbeid med barn og ungdom vil bli vektlagt
 • Egnethet til stillingen vektlegges.

Vi tilbyr:

et godt diakonalt fagmiljø, gode kolleger og en spennende og aktiv menighet. Opplæring vil bli gitt i våre systemer. Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og pensjonsordning i KKP.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke.  Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

For mer informasjon: Jannicke Greipsland, tlf 982 23 749

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

Søknadsfrist: 24.september 2021 

 

Tilbake