Åpen dåpsdag - drop-in-dåp


Flere kirker tilbyr drop-in-dåp i løpet av våren. Ønsker du å døpe barnet ditt, eller kanskje du selv ønsker å bli døpt helt enkelt? Nå er det mulig å få til! 

Lørdag 16. mars åpner Søm kirke dørene for drop-in-dåp fra kl. 12.00 - 14.00

Lørdag 27. april er det mulighet for dåp i Greipstad kirke fra kl. 12.00 til kl. 14.00

Lørdag 6. april er det drop in dåp i Grim kirke kl. 13.00 til 14.30

Du må gjerne melde deg, eller barnet, på i forkant slik at vi har all info vi trenger. Det kan du gjøre her. Velg kirke og dato.

Det kan komme flere datoer og kirker, følg med på vår hjemmeside.

Ta kontakt med oss på Servicetorget, 38 19 68 00, eller direkte med menighetene, for mer info.

Tilbake
Del