Økonomikonsulent, vikariat


Kristiansand kirkelige fellesråd har ledig 100% vikariat som økonomikonsulent fra august 2024 og ett år fram i tid.

Økonomiavdelingen bistår menighetene med rådgivning og opplæring innenfor økonomiområdet, og tilrettelegger for gode rutiner og arbeidsprosesser. Vi søker etter en kollega som er løsningsorientert og serviceinnstilt og har blikk for bruk av digitale løsninger. Økonomikonsulenten vil ha økonomisjefen som nærmeste leder.

Full utlysningstekst og søknad se webcruiter

Tilbake
Del