Ungdomsarbeider, 30 % fast stilling


Voie menighet har ledig 30 % fast stilling som ungdomsarbeider fra 1. aug. 

For full utlysning og søknad se webcruiter.

Kontaktinfo: daglig leder, Liv Godtfredsen, mobil: 906 66 438

Tilbake
Del