Sorgrupper


Gruppene starter kontinuerlig.
Vi samler mennesker med samme type tap og noenlunde samme alder.

Målet for samtalegruppen er

  • Bearbeide reaksjoner og følelser en har etter tapet. 
  • Forløse sorgens følelser.
  • Å bidra til mestring av den nye situasjonen som er oppstått.
  • Gå sammen med sørgende et stykke på sorgveien.
  • Være en bro til selvstendighet.


Sorggrupper Kristiansand

Byens diakoner sammen med frivillige tilbyr sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre.

Vi har også grupper etter samlivsbrudd. Det kan du lese mer om her.

Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Deltakere fra andre kommuner enn Kristiansand er selvfølgelig også velkommen.

Hva er en sorggruppe?
Det er et sted der man sammen med andre i samme situasjon kan ta frem sine følelser og opplevelser, frustrasjoner og gleder- sette ord på dem og bearbeide dem. Ingen forstår så godt som noen som har hatt samme opplevelse.

Et fristed, der man kan gråte og le, si det som det er.

Man forplikter seg til taushet om det som en får vite om hverandre, og det skaper en trygghet som gjør at det kanskje er nettopp her en våger å være seg selv.

Man lytter til de andre og forstår at man ikke er alene i sorg, man finner likheter i reaksjonsmønster, og man finner forskjeller som kan sette en på nye tanker og nye veier til mestring.

Det er god støtte i å se at følelser og reaksjoner som en var redd var unormale, deles av mange andre. Det kan også være praktiske tips om juridiske og økonomiske rettigheter og lignende som kan være nyttig å dele.

Et sosialt nettverk – den er kanskje det første skrittet ut i samfunnet igjen, og ofte ser vi at noen som gikk sammen i sorggruppe holder sammen senere, besøker hverandre, ringer, drar på turer og lignende. 

Innhold

Gruppen består av fra 4 – 8 medlemmer, og to ledere. Det er ikke en terapigruppe, men en gruppe der medlemmene bidrar med sitt eget engasjement. Alle har ansvar for å si så mye eller så lite de vil, men det er deres eget engasjement som avgjør hvilket utbytte de har av gruppa.

Vi tar opp ulike temaer som skal være en hjelp til å gå et stykke vei, det handler f.eks om

  • Hendelsene rundt dødsfallet
  • Omgivelsenes reaksjoner
  • Hva betydde den døde
  • Hva har dødsfallet betydd for livssynet – er det blitt påvirket av dødsfallet
  • Nye utfordringer i ny hverdag

Gruppene samles 10 ganger, ukentlig i starten og så med lengre mellomrom slik at man følger hverandre ca. et halvt år.  De varer vanligvis over en  høytid eller ferie som er spesielt tunge når vi er i sorg. I løpet av tiden i gruppe får en gjerne også med seg noen personlige merkedager, som er vanskelig å møte første gang.

Når er det gunstig å gå i gruppe. 
Den første tiden etter et dødsfall kommer de fleste i en tilstand utenom det vanlige. Man blir mer opptatt av det som er skjedd og mindre opptatt av det daglige. Reaksjoner kan være sterke og gå ut over søvn, arbeidskapasitet og sosialt liv. Dette er normalt. I denne tiden er det viktig å ta det litt rolig, være i sorgens rom samtidig som en finner nødvendig avlastning i ting som en opplever godt. Det er en tid for å ta godt vare på seg selv. Etter noen uker vil normalt de sterke reaksjonene endre seg og legge seg mer til ro. Da tar en mer del i livet utenfor sorgens rom igjen, og går litt ut og inn av sorgen.

På grunn av dette er det gunstig å vente 3måneder etter tapet før en begynner i gruppe.

Hvorfor gå i gruppe
Mange forteller at omgivelsene forventer at en sorg har gått over etter et halvt års tid. Så er det kanskje nettopp da det begynner å gå opp for en hvilke konsekvenser tapet har for livet videre. Da kan det være godt å ha en gruppe å gå i.

Er det bra å «rippe opp» i sorg? Mange er redd for å slippe sorgens følelser til, og for å gå i en sorggruppe. De tenker kanskje at hvis de slipper følelsene frem, vil de gi seg over og aldri komme seg ovenpå igjen.

Men sorg er ikke farlig hvis den får slippe til med alle sine følelser.

Ubearbeidet sorg derimot, kan stenge for alle følelser, for dypere kontakt med andre mennesker og hindre at en tar imot det livet fortsatt har å gi.

Mange ulykkelige livssituasjoner, i bitterhet og isolasjon, med psykiske og fysiske lidelser eller rusmisbruk, startet med en ubearbeidet sorg.

Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noe eller noen som betyr mye. Mennesker har normalt ressurser til å gjennomgå en sorg, og de fleste av oss bearbeider den godt på egen hånd. Likevel kan det være godt å ha noen å snakke med som er opptatt av det samme, så man ikke «sliter ut» venner og familie. I gruppen kan en også snakke om ting en synes det er vanskelig å innvie venner og familie i.

For mer informasjon ta kontakt med diakonkoordinator:

Tone Cecilie Schalla, tlf. 992 98 133 eller mail: ts942@kirken.no

For påmelding så bruker du følgende epost: sorggruppe.kristiansand@kirken.no

Legg inn ditt navn, adresse, telefon og alder, samt navn på avdøde,
tidspunkt for dødsfallet og hvilken relasjon dere hadde. Så tar diakon kontakt med deg.

 
Tilbake
Del